20.11.2018.a. sündis kennelis Lexberry`s jack russelli terjerite pesakond - üks emane ja kolm isast kutsikat. Kõik kutsid on värvuselt valge-pruunikirjud, karvatüüp selgub kutsikate kasvamisel. Pesakonna mõlemad vanemad on edukad olnud näitustel ning ka agilitys osavad, kuid enne kõike on nad oma pere liikmed. Kutsikahuvilistelt ootame soovi tegeleda oma koeraga, osaleda kutsikakoolis ning kannatlikkust ühe terjeri kasvatamiseks.
Lähem info pesakonna, vanemate jms. kohta kodulehel www.lexberrys.eu ja e- mailil  kristi [at] lexberrys [dot] eu